By Dorpsbelangen Ruinerwold
26
0 Comments
Dorpsbelangen presenteert Dorpsvisie Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille 2030

Tijdens de maandelijkse vergadering van Dorpsbelangen Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille op 8
februari jl. heeft Albert Haar, wethouder Cultuur, Dienstverlening en aandachtswethouder voor
Ruinerwold, uit handen van voorzitter Anja Herskamp het eerste exemplaar van de Dorpsvisie
Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille 2030 ontvangen.

De dorpsvisie is tot stand gekomen op basis van de uitkomst van een enquête die onder de inwoners van Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille is gehouden. Hieruit bleek dat thema’s die landelijk regelmatig het nieuws halen, zoals wonen, behoud van voorzieningen en duurzaamheid, ook in Ruinerwold een grote rol spelen. Daarnaast zijn bereikbaarheid en veiligheid bij de inwoners een belangrijk aandachtspunt. In de dorpsvisie is te lezen welke inzet op deze onderwerpen wenselijk of noodzakelijk is voor de komende jaren om Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille leefbaar te houden.

Bent u geïnteresseerd in de Dorpsvisie Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille? Dan kunt u deze
downloaden via deze link:

Dorpsvisie Ruinerwold – Berghuizen 2030

De gedrukte exemplaren kunt u vinden bij Dorpshuis De Buddingehof en PLUS Koetsier in Ruinerwold.

Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille zet zich in voor de belangen van alle
inwoners. Wij proberen de komende jaren om zoveel mogelijk punten die benoemd worden in de
dorpsvisie tot uitvoering te brengen.

Wilt u lid worden? Voor slechts 5 euro per jaar kunt u het werk van Dorpsbelangen ondersteunen. Stuur hiervoor een mail naar info@dbvruinerwoldberghuizen.nl met uw gegevens!