BEBOUWING

“Hanteer het Deense principe: Alles mag,
mits je het maar beter maakt.”

Toekomst voor de bebouwing

De ontwikkelingen in de landbouw hebben gevolgen gehad en zullen gevolgen hebben voor niet alleen het boerenbedrijf maar ook voor de boerderijen. Een groot aantal boerderijen heeft inmiddels de agrarische functie verloren of zal dat in de toekomst nog gaan doen.

Belangrijke karakteristieken

  • Structuur van de bebouwing. Nokrichting evenwijdig aan de landschapsrichting.
  • Zichtlijnen tussen bebouwing door naar het achterland.
  • Boerderij van het hallehuistype. Basisprincipe van het grootste deel van de aanwezige bebouwing is het hallehuistype.
  • Aangebouwde ouderenwoning. Meestal zijdelings aangebouwd. Komt vooral voor aan het oudste lint.
  • Monumentale herenboerderij. In Haakswold, veelal uitbundige architectuur.
  • Op achtererf, donkere kleuren, materiaalgebruik en architectuur ondergeschikt aan hoofdgebouw. Veelal nog oorspronkelijke vorm.

Woonfunctie

Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep is gesproken over het gebruik van vrijkomende boerderijen, een ruime meerderheid van de klankbordgroep gaf de voorkeur aan een combinatie tussen een bedrijfsmatige functie en een woonfunctie.

Welstand

Grote delen van de gemeente zijn welstandsvrij maar voor het gebied, behorende tot het dubbellint van Ruinerwold, geldt een welstandsregime. Klik hier om meer te lezen over het welstandsbeleid van Gemeente De Wolden >

De monumenten in het dubbellint

Aan het dubbellint staan vele prachtige panden, zowel rijksmonumenten als provinciale monumenten. Klik hier of op de bovenstaande foto’s om een volledig overzicht van de monumenten te openen.

Meer informatie over de monumenten vindt u in het Rijksmonumentenregister of via Stichting Historie Ruinerwold.