By Dorpsbelangen Ruinerwold
25
0 Comments
Dialoogbijeenkomst Blijdenstein druk bezocht

3 februari 2023

Ruim 120 inwoners kwamen donderdag 2 februari 2023 naar de dialoogbijeenkomst over de huidige verkeerssituatie bij Blijdenstein. Alle inwoners waren het er unaniem over eens, er moet iets worden gedaan aan de doorgaande weg door Blijdenstein. Ze vinden de weg te gevaarlijk worden, er wordt te hard gereden en met de uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Akkers wordt er nog meer verkeer verwacht dat door Ruinerwold zal komen. Als het aan de inwoners ligt wordt Blijdenstein autovrij. Zij zien het liefst dat Blijdenstein tot de overgang naar de Kerkweg alleen toegankelijk wordt voor fietsers en bestemmingsverkeer.

Dialoogavond in Ruinerwold over Blijdenstein

Halverwege de avond was het aan de inwoners van Ruinerwold om mee te denken aan een oplossing voor het te drukke verkeer. Op kaarten konden inwoners in groepjes de ideale verkeerssituatie tekenen. Volgens de meeste inwoners moet er een nieuwe weg komen vanaf Kraloo die richting het industrieterrein koerst, het liefst sluit die weg aan op Haakswold. Zo wordt Blijdenstein ontzien, bewoners vinden dat die weg niet geschikt is voor al het verkeer en fietsers. Met name in combinatie met vrachtwagens en landbouwverkeer levert dit gevaarlijke situaties op, vooral in de karakteristieke, smalle bochten. Met de snelste oplossing voor een nieuwe weg denken verkeersexperts zo al 2 à 3 jaar verder te zijn. En als de alternatieve weg door Blijdenstein toekomstbestendig moet worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitbreiding van het bedrijventerrein en de nieuwe woonwijk, dan ligt de weg er mogelijk over 5 jaar. Zodra de verschillende opties meer concreet zijn gaat de gemeenteraad hierover in debat en zal de raad hier later een besluit over nemen.

Omliggend natuurgebied

Met een nieuwe weg ontstaat er mogelijk een conflict met omliggende natuurgebieden. Tussen Blijdenstein en Kraloo liggen NatuurnetwerkNederland en Natura200 gebieden, welke niet zomaar verstoord mogen worden. De gemeente moet met een goede onderbouwing komen waarom een nieuwe weg door de beschermde gebieden de beste optie is. Hierover zal de gemeente in gesprek moeten met de provincie Drenthe en mogelijk ook met gemeente Meppel, omdat het gebied op de gemeentegrens ligt. Ook zal het bestemmingsplan van het gebied waar de weg moet komen gewijzigd moeten worden. Er zijn meerdere onderzoeken nodig, bijvoorbeeld naar de beschermde natuur, de bodem en archeologie. De gemeente heeft hiervoor een budget van 50.000 euro vrijgemaakt.

Henk van Netten sprak namens de initiatiefnemers over het ingediende burgerinitiatief, in december 2021 werd dit aan de raad aangeboden. De wens is dat er voor de zomer een concreet voorstel ligt voor een zuidelijke ontsluiting van Ruinerwold, waarbij Blijdenstein meer wordt ontzien van het doorgaande verkeer. De avond stond onder leiding van raadsleden Pieter Groot en Anneke Assink. De gemeenteraad van De Wolden heeft de bijeenkomst georganiseerd om in gesprek te kunnen gaan met inwoners, betrokkenen, ondernemers en organisaties. Deskundigen van ingenieurs- en adviesbureau TAUW waren aanwezig om technische aspecten toe te lichten.

Bron: https://www.dewolden.nl/raad-en-college/gemeenteraad/gemeenteraadsnieuws/artikel/dialoogbijeenkomst-blijdenstein-druk-bezocht