Verkeerssituatie Dijkhuizen

Vergunning voor de maatregelen is afgegeven!


Ons doel is om meer veiligheid te creëren rondom de uitrit Dorpshuis Buddingehof aan Dijkhuizen in Ruinerwold. Dagelijks bezoeken vele volwassenen en kinderen het dorpshuis. De in- uitrit(straat) is niet alleen bedoelt voor het verkeer van en naar het dorpshuis, het is ook de toegangsweg naar KC De Dissel / Doomijn kinderopvang en verschillende sportaccommodaties. Dit zorgt op eigenlijk alle dagen van de week vaak voor onveilige situaties op dit onoverzichtelijke punt in het centrum van het dorp.

Ondanks dat de toegestane snelheid op Dijkhuizen 30km is willen we door het plaatsen van attentie verhogende symbolen de verkeersveiligheid verbeteren.

De Dorpsbelangenverenging is benaderd door een tweetal dorpsbewoners, tevens ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en aanwonenden van Dijkhuizen. Zij proberen al ruim een jaar de situatie veiliger te krijgen. Voordat zij contact hebben gezocht, hebben zij over deze verkeerssituatie gesprekken gevoerd met verkeersdeskundige mevrouw M.  Kloosterman, verkeerouders, VVN Nederland en zijn op de bijeenkomst geweest van Veiligheid in De Wolden. Vervolgens hebben zij Dorpsbelangen ingeschakeld/gevraagd om de aanvraag te verrichten.

De maatregelen betreffen het aanbrengen van tweemaal ‘Schoolzone’ op Dijkhuizen aan twee zijden ruim voor het te naderen drukke kruispunt. Door middel van het plaatsen van drie reuzenpotloden in de directe omgeving van het kruispunt wordt de aandacht voor deze schoolzone nog eens herhaald en zo vergroot. Hiermee wordt getracht dat verkeersdeelnemers hun gedrag aanpassen op deze drukke schoolzone en zo meer oog hebben voor het overige verkeer en hierop anticiperen. Zie ook bijgevoegde situatieschets ter impressie van de plannen.


 

Schets van de maatregelen