Werkgroep Eikenprocessierups Bestrijding

Op deze pagina komt meer informatie over deze werkgroep.

De WEB werkgroep bestaat uit:
Geert Remmelts, Roelof Kuijer, Paul van Os en Jannes Kuik.

 

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief van 2020.

Nieuwsbrief WEB april 2020

18 maart 2021
Er is een initiatiefgroep opgestart met het doel de processierups in ons dorp op een natuurlijke wijze te bestrijden. Dit mede door uitkomsten van de enquête van dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen. Het gemeentelijk beleid is gericht op natuurlijke bestrijding met organisatie op lokaal niveau. Hierbij is een uitgangspunt dat burgers de werkzaamheden zelf ter hand nemen. De gemeente De Wolden heeft daarnaast ondersteuningsafspraken gemaakt met het Landschapsbeheer Drenthe.
Inmiddels heeft de werkgroep in oprichting al een aantal zaken kunnen organiseren. De tijd dringt want het broedseizoen van de koolmees is aanstaande. En ook het jaargetijde waarin de eikenprocessierups voor problemen zorgt.
• Voorlopig bestaat de werkgroep uit 4 leden.
• De werkgroep wordt op de achtergrond ondersteund bij een aantal specifieke taken.
• Natuurlijke bestrijding is een keuze die aansluit bij het gemeentelijk beleid.
• De initiatiefgroep werkt onder verantwoordelijkheid van dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen.
• Zorgboerderij De Larijhoeve heeft 70 mezenkasten gemaakt en stelt deze gratis ter beschikking. We kunnen ook beschikken over kasten van Landschapsbeheer Drenthe.
• De gemeente en Landschapsbeheer Drenthe zijn inmiddels actief betrokken. Binnenkort is er een overleg met de regionaal coördinator van het Landschapsbeheer Drenthe en worden verdere mogelijkheden onderzocht.
• Er gaat een inventarisatie plaatsvinden van concentraties Eikenprocessierupsnesten en waar reeds de mezenkasten hangen.
• Ook kan door inwoners worden aangegeven op welke locaties kasten gewenst zijn.
• Er wordt een nieuwsbrief uitgebracht met basisinformatie over het hoe, wat en waarom van de mezenkasten.
• Het laten zaaien van bloemenmengsels in stroken, door de gemeente aangewezen, behoort  tot de mogelijkheden.
• Maar eerst de mezenkasten of vleermuiskasten plaatsen.
Wie bij wil dragen of meer informatie wenst kan contact opnemen met een van de werkgroepsleden:
o Geert Remmelts (06 41511106)
o  Paul van Os (06-22004592)
o  Roelof Kuijer (06 12893240)
o Jannes Kuik  (06-53258885)
Dit is ook iets waar we als bewoners door gezamenlijke inzet hopelijk tot positieve resultaten voor de toekomst en de leefomgeving kunnen komen. Heeft u ideeën waar een mezenkast zou moeten hangen of andere suggesties dan kunt u dat ook doorgeven.
Werkgroep Eikenprocessierups Bestrijding.