Verkeerssituatie Blijdenstein

Dialoogavond op 2 februari 2023

(Gepubliceerd op 18-01-2023)

De Wolden kan gevraagde veiligheid van burgerinitiatief niet bieden

Blijdenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg Blijdenstein in Ruinerwold

Buurtbewoners zeggen dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties te zien, maar een structurele oplossing voor de weg Blijdenstein in Ruinerwold komt er voorlopig niet.
De weg en daarmee het buurtschap Blijdenstein is de toegangsweg naar Ruinerwold vanaf de provinciale weg N375. Buurtbewoners willen dat er een andere weg komt om naar het dorp te rijden om Blijdenstein te ontlasten.
Tot het zover is moet op een deel van de weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden, vinden ze. Gemeente De Wolden ziet daar geen mogelijkheden voor.

Burgerinitiatief

Via een burgerinitiatief werd de situatie op de politieke agenda gezet. Bewoner Germo Bekendam sprak in december de gemeenteraad toe namens alle bewoners van Blijdenstein. Hij voelt zich niet veilig als hij de hond uitlaat langs de weg. En dus benaderde hij buurtgenoten voor een burgerinitiatief.
“Veel vrachtwagens, zwaar landbouwverkeer, een grote hoeveelheid auto’s en de vele (recreatieve) fietsers en wandelaars levert dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties op”, schrijven de bewoners.

Burgerinitiatief De Wolden

Iedere inwoner van De Wolden van 16 jaar en ouder kan met een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering krijgen. Het moet gaan om een onderwerp waar de gemeenteraad ook daadwerkelijk wat over te zeggen heeft.
Het verzoek moet door minimaal 25 andere inwoners ondersteund worden. “Indien het verzoek aan de vereisten voldoet, dan agendeert de raad het burgerinitiatief binnen 6 weken na de datum van indiening van het verzoek.” Tijdens de vergadering wordt de initiatiefnemer uitgenodigd om in de raadszaal toelichting te geven.
Een vrijliggend fietspad heeft de weg niet en er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. “De huizen staan dicht langs de weg en de weg is extra onoverzichtelijk door aanwezige bochten en de beplanting van het kerkhof. Deze inrichting is niet passend bij de huidige intensiteit van het verkeer ter plaatse”, vinden de initiatiefnemers.
Met de aanstaande uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers en de mogelijke groei van Ruinerwold zal in de toekomst het aantal weggebruikers alleen maar toenemen, en daarmee de onveiligheid verwachten de bewoners. Een nieuwe weg vanaf de N375 zou uitkomst bieden.

Onderzoek nodig

Het college van B en W van De Wolden voelt wel voor een andere route naar Ruinerwold, maar ziet ook de nodige beren op de weg. De gemeente wil eerst goed onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor dat onderzoek is 50.000 euro nodig. De gemeenteraad moet daar een besluit over nemen.
Een eventuele andere route naar het bedrijventerrein moet komen te lopen over gronden die nu van particuliere bezitters zijn en deels in de gemeente Meppel liggen.

Tijdelijke aanpassingen

Mocht het mogelijk zijn om een nieuwe verbinding te maken, gaan daar jaren overheen. Tot die tijd wensen bewoners van Blijdenstein dat de weg een dertigkilometerzone wordt. Dat gaat wat de gemeente betreft niet gebeuren omdat het de nodige moeilijkheden met zich meebrengt. “Alleen een bord plaatsen is niet voldoende”, stelt het college
Om de maximumsnelheid daadwerkelijk te verlagen is er bijvoorbeeld een verhoging van het weggedeelte nodig. Te duur, niet gewenst op een belangrijke verkeersroute en ook de politie stelt geen goede verkeerscontroles te kunnen uitvoeren als de weg wisselende snelheidslimieten krijgt. “Daarnaast geeft een verhoogd plateau ook geluidsoverlast en kunnen er scheuren ontstaan in de woningen die vooral hier dicht aan de weg staan”, aldus de gemeente.
Als alternatief wil de gemeente beter handhaven en een tijdelijke drempel aanleggen, om in ieder geval te zorgen dat er niet harder dan de toegestane 50 kilometer per uur wordt gereden op de weg. Voordeel hiervan is volgens De Wolden dat dit op korte termijn meteen tot resultaat leidt.
Het college zegt in gesprek te willen blijven met bewoners van Blijdenstein en wil met het dorp Ruinerwold een breder gesprek over de toekomst van het dorp en de verkeerssituatie.