LEEFBAARHEID

Om het dubbellint leefbaar te houden moet leegstand voorkomen worden. Het herbestemmen van monumentale en karakteristieke panden biedt hiervoor nieuwe kansen. Er wordt ingezet op leefbaarheid door meer culturele participatie en bijzondere kunst en cultuur op het Drentse platteland te stimuleren. Ruimte bieden voor bedrijvigheid anders dan agrarisch, meer maatschappelijk of sportief, levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid. In het dubbellint wordt noaberschap gewaardeerd en is het plezierig wonen. ‘Buiten het dorp maar toch binnen!’