INSPIRATIEDOCUMENT DUBBELLINT

OPZET EN DOELEN

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft het plan opgepakt om samen met de betrokkenen een inspiratiedocument te ontwikkelen, waarin de alom gewaardeerde kenmerken vanĀ  de bebouwing en het landschap binnen het gebied zijn beschreven en waarin suggesties worden aangereikt.

BEBOUWING

We kunnen in boerderijen nieuwe functies onderbrengen zonder dat daarmee de herkenbare en karakteristiek van die boerderij verloren gaat!

LEEFBAARHEID

Aangenaam wonen, werken en verblijven.

CONTACT

Provincie, Gemeente en Dorpsbelangen.