DORPSBELANGENVERENIGING

RUINERWOLD BERGHUIZEN

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen WEB is een nieuwe werkgroep van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen.
De doelstelling is om overlast door de processierups te beperken door deze te bestrijden met natuurlijke middelen.
Voor het laatste nieuws, zie nieuwsbrief:
https://www.dorpsbelangenruinerwold.nl/
21.04.2021 12:04 pmBekijk op Facebook
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen Werkgroep Eikenprocessierups Bestrijding
Ruinerwold - Berghuizen
Voor meer informatie over deze werkgroep: https://www.dorpsbelangenruinerwold.nl/
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen is in Berghuizen, Drenthe, Netherlands.
24.03.2021 02:34 pmBekijk op Facebook

Bestuur:

Voorzitter: Frits Timmerman

Secretaris: Anja Herskamp-Veld

Penningmeester: Jelle Wagenaar

Leden: Geu Benak, Joke Telman, Danny Tange, Nico Huiskes, Henk de Jonge, Frans van Saagsvelt

Contact: info@dbvruinerwoldberghuizen.nl