Dorpsvisie 2030

De Dorpsvisie 2030 is klaar!

Tijdens de maandelijkse vergadering van Dorpsbelangen Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille op 8 februari jl. heeft Albert Haar, wethouder Cultuur, Dienstverlening en aandachtswethouder voor Ruinerwold, uit handen van voorzitter Anja Herskamp het eerste exemplaar van de Dorpsvisie Ruinerwold-Berghuizen-Weerwille 2030 ontvangen.

De dorpsvisie is tot stand gekomen op basis van de uitkomst van een enquête die onder de inwoners van Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille is gehouden. Hieruit bleek dat thema’s die landelijk regelmatig het nieuws halen, zoals wonen, behoud van voorzieningen en duurzaamheid, ook in Ruinerwold een grote rol spelen. Daarnaast zijn bereikbaarheid en veiligheid bij de inwoners een belangrijk aandachtspunt. In de dorpsvisie is te lezen welke inzet op deze onderwerpen wenselijk of noodzakelijk is voor de komende jaren om Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille leefbaar te houden.

Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold – Berghuizen zal zich, zoveel mogelijk samen met u, inzetten om deze punten voor Ruinerwold te realiseren en hierbij zorg te dragen dat het proces van deze ontwikkelingen zal worden bewaakt.