By Dorpsbelangen Ruinerwold
70
0 Comments
Asfalteringswerkzaamheden De Wolden

Asfalteringswerkzaamheden De Wolden
In opdracht van het college van burgemeester en wethouders wordt in de periode van 22 juni tot en met 16 juli groot onderhoud uitgevoerd aan een 2-tal wegen en een fietspad door de firma NTP Infra uit Hattem.

Het betreft de volgende locaties:
– Fietspad Wolddijk in Ruinerwold, tussen Keuterhoekweg en het dorp Oosteinde.
– Linderweg in Linde, van gemeentegrens Hardenberg (brug over de Reest) en de kruising met de Paardelanden
– De Stuw in Alteveer, van de gemeentegrens Hoogeveen (brug over de Zuidwolder Waterlossing) en de brug nabij met motorcrossterrein.

Het groot onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfaltoverlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk, aanbrengen markeringen en afwerken bermen.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn het fietspad Wolddijk, de Linderweg en De Stuw op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.
De (brom)fietsers van het fietspad Wolddijk zullen omgeleid worden via de Dokter Larijweg.
Het doorgaande verkeer op de Linderweg en De Stuw zal worden omgeleid middels bebording.
Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met Renewi. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Bert van Dijk van NTP Infra, te bereiken via 06-53758085 of René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Aanbrengen slijtlagen in De Wolden
In opdracht van het college van burgemeester en wethouders worden in de week van 29 juni tot en met 3 juli slijtlagen aangebracht op een wegen en fietspaden in De Wolden door de firma NTP Infra uit Hattem. Slijtlagen bestaan uit twee lagen steenslag (split) die kort na elkaar worden aangebracht.

Het betreft de volgende wegen en fietspaden:
– Fietspad Gijsselterweg/Achterma in Ruinen, tussen Kalenberg (gemeentegrens Hoogeveen) en Echtenseweg
– Fietspad Meppelerweg in Ruinen, tussen Ruinerdijk en Dokter Larijweg.
– Fietspad Commissieweg in De Wijk, tussen Slenkenweg en Respersweg.
– Fietspad Hoogeveenseweg/Hoofdstraat in Zuidwolde, tussen Steenbergen en het viaduct A-28 (gemeentegrens Hoogeveen).
– Leijenweg in De Wijk, tussen Commissieweg en de Ossesluis.

Om de slijtlagen aan te kunnen brengen zijn de fietspaden en de Leijenweg gestremd voor het verkeer.
De (brom)fietsers zullen omgeleid worden via de naastgelegen rijbaan. Op de rijbaan zal de maximum snelheid hierdoor worden aangepast.
Het doorgaande verkeer op de Leijenweg zal worden omgeleid middels bebording via Koekange.
Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met Renewi. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Het aanbrengen van slijtlagen is extreem weersgevoelig. Bij regen of als de kans op regen groot is zal een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Gosse Dijk van NTP Infra, te bereiken via 06-53428901 of René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.