By Dorpsbelangen Ruinerwold
72
0 Comments
VRAGENLIJST DORPSVISIE 2030 voor Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille

Beste inwoners

De gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat inwoners meepraten over ontwikkelingen in het dorp die nodig zijn om het dorp leefbaar te houden voor de toekomst. De gemeente stelt de dorpen in De Wolden in de gelegenheid om een dorpsvisie te ontwikkelen. Een dorpsvisie waar in staat wat er leeft binnen de gemeenschap en welke stappen gezet gaan worden om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te bevorderen.

Dorpsbelangen Ruinerwold /Berghuizen is gevraagd het initiatief te nemen om samen met u als inwoners de bestaande dorpsvisie te actualiseren. Een goede visie en nuttige projecten komen voort uit de ideeën en inbreng van inwoners. Daarom hebben wij bijgaande vragenlijst opgesteld en zouden we het zeer op prijs stellen wanneer u deze zou invullen.  Het is belangrijk dat van elke leeftijdsgroep een mening gehoord wordt, laat daarom ook uw eventuele kinderen, partner, ouders  de enquête invullen!

De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld maar heeft u er geen problemen dat uw gegevens bij ons bekend worden dan kunt u er ook voor kiezen om uw gegevens onderaan het formulier te vermelden.

Onder deze deelnemers gaat Dorpsbelangen Ruinerwold /Berghuizen 6 horecabonnen t.w.v. €25,-  verloten te besteden bij de lokale horeca.

De vragenlijst bestaat uit 3 delen:

  • Algemene gegevens van de invuller van de vragenlijst
  • Bouwstenen voor een visie op Ruinerwold/Berghuizen/Weerwille in 2030, een toekomstvisie.
  • De themalijst waarin achterhaald wordt welke vragen er leven, welke verbeterpunten en kansen inwoners zien.

Hierbij de link naar de vragenlijst:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivzGYVUy-0CqhDxLgL7fJmx2hihWVog4PJBUTqTvG4bknPQ/viewform