By Dorpsbelangen Ruinerwold
21
0 Comments
Hoge Akkers krijgt meer vorm

Ruinerwold – Met de verhuizing van Timmerman Sierbestrating van de Dokter Larijweg naar Haakswold én de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg langs dit bedrijf, krijgt de uitbreiding van bedrijfsterrein Hoge Akkers in Ruinerwold meer vorm.
Wethouder Gerrie Hempen is bijzonder ingenomen met de plannen die er nu liggen.
Visie
Het gemeentebestuur van De Wolden heeft een besluit genomen over Hoge Akkers, waarbij in z’n ogen recht wordt gedaan aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In november vorig jaar besloot de gemeenteraad al tot aankoop van de 11 hectare grond voor de uitbreiding. Er werd een stedenbouwkundige landschappelijke visie ontwikkeld; tevens werd in samenspraak met de adviseurs van Timmerman de herontwikkeling van het erf van Haakswold 9-11 vormgegeven. Architectenbureau B+O uit Meppel en landschapsarchitect Greet Boerema speelden hier een rol in. Tevens werd met omwonenden, ondernemers, Ruinerwold Onderneemt en Dorpsbelangen gesproken.
Doorzichten
„De stedenbouwkundige visie ziet er zeer fraai uit, de doorzichten zijn zo veel mogelijk bewaard gebleven, ook het uitzicht van Blijdenstein”, reageert een blije wethouder Gerrie Hempen. Er was al langer vraag in Ruinerwold naar bedrijfskavels, en er was al langer een discussie rond een nieuwe ontsluitingsweg naar Haakswold. Met die weg moet het aantal verkeersbewegingen richting Blijdenstein en door het dorp verminderd worden.
Voor directeur Henri Timmerman komen de ontwikkelingen wel heel goed van pas. Hij kocht de mooie boerderij inclusief een beste lap grond aan Haakswold. „We hebben ruimtegebrek aan de Larijweg, de groei van het bedrijf gaat gestaag door. We hebben nu net geen hele hectare, in de nieuwe plannen tellen we 5 hectare”, licht Timmerman toe, mede namens zijn vrouw Ria en de medewerkers. „We willen dit terrein op een mooie manier ontwikkelen, zodat mensen er veel plezier aan kunnen beleven. We krijgen over ons huidige terrein al veel positieve reacties.”
Belevingstuin
Het ligt in de bedoeling om er een soort belevingstuin van te maken die makkelijk toegankelijk is. „Maar ook zonder dat de tuin vol met stenen ligt. De trend is meer groen in de tuin, wij willen laten zien wat de mogelijkheden zijn met gebruik van sierstenen. We willen natuurlijk wel dat er stenen gekocht worden”, zegt Timmerman met een knipoog. Hij spreekt van een prachtige locatie die in goed overleg met de gemeente wordt ingericht. „We hadden ook ergens anders naartoe kunnen verhuizen, maar wilden heel graag in Ruinerwold blijven. Dan moet er wel een gelegenheid voorbijkomen, dit is dus een mooie kans.”
De gemeente heeft de procedure rond Hoge Akkers inmiddels opgestart. Het bestemmingsplan wordt nu voorbereid, na de zomer gaat het voorontwerp in procedure. Belanghebbenden kunnen op de plannen reageren, volgens planning moet het terrein over een jaar bouwrijp gemaakt zijn en kan in juni 2021 de formele uitgifte van de kavels beginnen.B_O_ontwerp