Jaarvergadering 2023

Geachte leden,

Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold / Berghuizen. Deze zal worden gehouden op woensdag 19 april om 20.00 uur in De Buddingehof. Heeft u deze niet ontvangen kunt u dit als uitnodiging beschouwen. Onderstaand kunt de agenda voor deze vergadering downloaden. Ook is het verslag van de vorige jaarvergadering te downloaden.

Afgelopen periode is het leven voor iedereen bepaald door het coronavirus. Mede hierom zit er een relatief lange periode tussen de vorige vergadering en de huidige. We hopen vanaf nu dit weer jaarlijks, in het voorjaar, te kunnen organiseren.

Naast deze uitnodiging voor de ledenvergadering is ook een formulier voor het invoeren van automatische incasso bijgevoegd. Dit willen wij graag meer gaan invoeren om het voor u, maar ook voor ons, zo makkelijk mogelijk te maken om de jaarlijkse contributie te innen. Wilt u hier gebruik van maken, wilt u dan het formulier volledig invullen en bij ons inleveren op de genoemde wijzen? Meenemen naar de ledenvergadering kan natuurlijk ook. Als u dit al eens heeft ingevuld hoeft dat uiteraard niet nog een keer.

Daarnaast willen wij vragen om uw e-mailadres aan ons door te geven. Deze zal uitsluitend worden gebruikt voor informatieve doeleinden vanuit de vereniging, zoals het toezenden van deze uitnodiging. Mede hierdoor hopen wij minder post te versturen. Gelieve uw naam en e-mailadres te sturen naar: info@dbvruinerwoldberghuizen.nl. Alvast bedankt.

Wij ontmoeten u graag op woensdag 19 april. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold – Berghuizen.